Tien bedreigingen die beleggers kansen bieden

0

Ondanks de fragiele gezondheid van de wereldeconomie waren de resultaten op de financiële markten de afgelopen jaren verre van slecht te noemen. In 2015 zal de balans worden opgemaakt van de kansen en bedreigingen. Aardschokken liggen op de loer, maar daarop kunnen beleggers inspelen. Wat moeten ze in het nieuwe jaar in het vizier houden?

1. Dollar explodeert
Het lijkt zo mooi: een dollar die omhoog knalt. Voor Amerikaanse bedrijven wordt het moeilijker om te exporteren en Europese ondernemingen kunnen meer afzetten. Maar een hoge dollar heeft ook een keerzijde. Veel bedrijven uit opkomende landen zijn leningen aangegaan in dollars.

Van de totale schulden van 2100 miljard dollar zou zeker driekwart in dollars zijn. Dat doet pijn als rente moet worden betaald of aflossingen moeten worden gedaan. De kredietwaardigheid van deze bedrijven komt volgens de Bank voor Internationale Betalingen onder druk te staan.

De gevolgen zijn: een nieuwe crisis, kapitaalvlucht uit opkomende landen, de dollar wordt nog veel duurder, de rentes in niet-dollar gebieden zullen sterk stijgen, inflatoire krachten in dollargebieden en de Fed weet niet meer wat hij moet doen.

2. Opec zorgt voor economische chaos
Financiële markten zijn gebaat bij duidelijke trends. Op de oliemarkt is daar sinds medio 2014 geen sprake van. Prijzen staan onder druk. De spotprijs is in enkele kwartalen met 35% gedaald. De Opec heeft zichzelf weer op de kaart gezet, waardoor het Midden-Oosten het weer voor het zeggen krijgt op de energiemarkt en daardoor zijn stem kan laten gelden op het politieke toneel.

De gevolgen zijn: lagere koersen voor olieaandelen en aan de olie-industrie gerelateerde fondsen, angst voor deflatie, negatieve rentes, kopersstakingen, lagere winstmarges en een verslechtering van de wereldhandel.

3. Inflatie schiet omhoog
Er is niet veel nodig voor een snelle stijging van de inflatie. Niet alleen de olieprijs is sterk gedaald, ook de prijzen van commodities zijn in enkele jaren met 30% omlaag gegaan. De kans op herstel neemt toe. Bovendien zullen de lonen gaan stijgen bij een economische opleving. In de westerse landen is al enkele jaren sprake van een verwaarloosbare toename van de lonen, eerder door de hoge werkloosheid dan door de lage inflatie.

In de Verenigde Staten groeit het aantal banen flink, wat een aanwijzing is voor een aantrekkende economie. In eerste instantie zal deze mix van inflatoire krachten worden bejubeld, gevolgd door de angst voor de effecten voor de rente.

De gevolgen zijn: een inflatiespiraal, hogere rentes en lagere aandelenkoersen.

4. Rentesprongen leiden tot onrust
Het monetaire beleid in de verschillende gebieden (VS, Europa, China, Japan) loopt sterk uiteen en het lukt de monetaire autoriteiten niet langer om het beleid om elkaar af te stemmen. Dat kan in de hand worden gewerkt door een grillig verloop van de kredietverleningen en oplopende risico’s voor sommige asset classes.

De gevolgen zijn: onrust op de valutamarkt, toenemende interventies van centrale banken en dalende aandelenkoersen.

5. Gebrek aan internationale handel
Gebrek aan internationale handel zal het protectionisme aanwakkeren. Bedrijven zullen in opstand komen tegen de hoge importheffingen in China, wat men tot op heden heeft beantwoord met het opzetten van fabrieken in China. Dat is minder aantrekkelijk geworden vanwege de stijgende loonkosten en de regelgeving in de tweede economie van de wereld.

Bovendien dreigt hierdoor een vorm van kannibalisme te ontstaan: export van westerse producten vanuit China. Daarvan is al sprake op het gebied van massaproducten als schoenen, kleding en smartphones, maar de acceptatie zal minder worden als China goedkope auto’s gaat exporteren naar Europa en de VS.

Dat zullen wagens zijn die zijn ontworpen en geproduceerd met de kennis van fabrikanten als BMW, Citroën, Mercedes, Range Rover, Renault en Volkswagen. rijwel elke westerse autofabrikant die een licentie wil hebben om auto’s in China te mogen produceren, doet dat onder de voorwaarde dat hij een lokaal merk op de markt brengt.

De gevolgen zijn: koersdalingen voor bedrijven als Philips en Unilever, omdat zij steeds meer moeite zullen hebben met de verkoop van hun producten op de Chinese markt, een valutacrisis, een stagnerende wereldhandel en een nieuwe recessie.

6. Ruslandcrisis kan in het land zelf voor onlusten zorgen
De geopolitieke risico’s escaleren. Vooral de oplopende spanningen in Rusland zijn een groot gevaar. Het land wordt geregeerd door één man, waardoor denkbeelden niet kunnen worden gecorrigeerd. Er is niet veel voor nodig dat de Ruslandcrisis binnen de landsgrenzen voor grote onlusten gaat zorgen. Ook de spanningen in Azië en het Midden-Oosten kunnen oplopen en niet te vergeten de gevaren van het moslimextremisme.

De gevolgen zijn: kapitaalvlucht naar het buitenland, dalende aandelenkoersen aan de ene kant van de wereld, stijgende aandelenkoersen elders, menselijk leed, de gaskraan wordt afgesloten, een hogere olie- en gasprijs, een hoge rente, de roebel wordt waardeloos en Rusland introduceert een nieuwe munteenheid.

7. Chinese vastgoedballon klapt
De angst is groot dat de Chinese economie haar groeimodel niet kan handhaven. Het is een illusie te denken dat tot in lengte van jaren de groei boven de 7% zal blijven. De groei zal in de komende jaren normaliseren naar 5%. Bij een professionalisering van de bedrijfsvoering is dat geen bedreiging voor de belegger. Die komt veel meer uit de hoek van de kredietverlening.

De huizenprijs staat in geen enkele verhouding tot het bnp per capita. Bovendien is in veel steden een overproductie van huizen. De gepubliceerde stijging van de huizenprijs is eerder een droomwens dan een marktsignaal. Lokale overheden verkopen grond tegen hoge, oplopende prijzen om hun infrastructurele plannen te kunnen verwezenlijken.

Dat maakt huizen extra duur. Ook de kredietverlening buiten het bancaire circuit is een bedreiging. Projectontwikkelaars lenen in dit circuit tot boven de 20% om stenen te kunnen blijven stapelen. De liberalisering van de kapitaalmarkt kan voor enig tegenwicht zorgen.

De gevolgen zijn: een flink lagere yuan, fors lagere aandelenkoersen, oplopende spanningen bij de bevolking, projectontwikkelaars die failliet gaan, een toename van de voorraad onverkochte woningen, sterk dalende huizenprijzen, bancaire problemen, een verruiming van het monetaire beleid dat geen effect heeft en een toenemend protectionisme.

8. Shinzo Abe veroorzaakt deflatie
‘Abenomics’ heeft gefaald. Het idee achter de plannen van de Japanse premier Shinzo Abe waren goed: het terugdringen van de overheidsschuld en de terugkeer van inflatie. Hij heeft alleen op het verkeerde moment de belasting verhoogd. Het momentum van het vertrouwen begon aan te trekken.

Abe kon en wilde niet langer wachten, met als gevolg dat de verhoging van de Japanse btw leidde tot lagere bestedingen, lagere prijzen en een vrij forse druk op de inflatie. De koersval van de yen leidde tot hogere uitgaven voor de huishoudens, mede door hogere energieprijzen. Het leidde niet tot een navenante toename van de export, omdat (te) veel Japanse bedrijven hun productiefaciliteiten in andere landen hebben.

De gevolgen zijn: tegenvallende belastinginkomsten van bedrijven, de noodzaak om de Japanse btw eerder te verhogen dan politiek gewenst, ontevredenheid bij consumenten, een kopersstaking, de terugkeer van periodes van deflatie, een snelle afwisseling van recessies en periodes van lichte economische groei, een hogere yen en een groeiend wantrouwen van buitenlandse beleggers in Japanse aandelen.

9. Frankrijk en Italië zorgen voor nieuwe eurocrisis
Van alle kanten wordt de euro(zone) bedreigd. De negatieve krachten zijn dermate groot dat aan een nieuwe crisis niet valt te ontkomen. De Europese Centrale Bank (ECB) vormt het monetaire gevaar, omdat de Duitse Bundesbank tegen elke vorm van monetaire verruiming is. De Bundesbank voelt zich gesterkt, omdat het opkopen van schuldpapieren niet heeft geleid tot een toename van de kredietverlening.

De vraag naar kredieten ligt op een lager niveau dan verwacht. Wellicht komt dat door de schuld- en kostensanering van het bedrijfsleven. Italië en Frankrijk (na Duitsland de grootste economieën van de eurozone) vormen zowel een politiek als een economisch gevaar.

Beide landen weten onvoldoende te innoveren, wat een rem zet op de groeiontwikkeling. Geen van beide landen voelt er veel voor om gekneveld te worden door de Brusselse begrotingsdisciplines. In geval van nood zijn beide landen te groot om niet te worden gesteund.

De gevolgen zijn: de rente-tarieven in Europa lopen in sommige landen op en de verschillen met de Duitse rente worden groter, Duitsland irriteert zich en dreigt uit de euro te stappen, onlusten in veel Europese landen, het economisch herstel wordt in de kiem gesmoord, bedrijven kondigen een nieuwe, grote ontslagronde aan, het herstel van de huizenmarkt brokkelt af, tegenvallende bedrijfsresultaten en afbrokkelende aandelenkoersen.

10. Pandemie maakt duurzaam aantrekkelijk
We doen er van alles aan om een wereldwijde epidemie, een pandemie, te voorkomen. Tot op heden gaat dat allemaal redelijk succesvol, maar de rampzalige gevolgen van een pandemie zullen zich met een alsmaar groeiende wereldbevolking eens manifesteren. De mens wordt steeds meer een bedreiging voor zichzelf. Organisaties als de World Health Organization (WHO) voorspellen dat er vóór de helft van deze eeuw meer dan negen miljard mensen op aarde leven.

De gevolgen zijn: diersoorten zullen in een steeds sneller tempo uitsterven, de prijs van de steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen schiet omhoog, schoon water wordt alsmaar schaarser, ofwel de kansen in duurzaam beleggen worden een nieuwe bron van rendement.

Eddy Schekman is naast redactielid van The Asset ook hoofdredacteur van beleggersplatfom Cash

Deel dit artikel

Over de auteur

Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China voor zowel The Asset als Cash.


Kennispartners

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten