Waanzinnige voorspellingen voor 2022 met een knipoog

0

Saxo Bank heeft vandaag haar Outrageous Predictions voor 2022 bekendgemaakt. De voorspellingen richten zich op een reeks onwaarschijnlijke, maar ondergewaardeerde gebeurtenissen. Als ze zich zouden voordoen, zouden ze een schokgolf over de financiële markten kunnen veroorzaken.

Het zijn voorspellingen met een knipoog en daarom ook geen onderdeel van de officiële marktvooruitzichten van Saxo Bank. Maar tegelijk wel voor iedereen die de beurzen volgt een duidelijke waarschuwing. Hoewel veel van de voorspellingen nogal onwaarschijnlijk lijken, bestaat altijd de kans dat een of meer daarvan toch onverwacht zullen optreden. Het is een oefening in het overwegen van de volledige omvang van wat mogelijk is en bijzonder relevant in de context van de onverwachte Covid-19-crisis van dit jaar.

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo Bank: “Het thema voor 2022 Outrageous Predictions is Revolutie. Er is zoveel energie die zich opbouwt in onze door ongelijkheid geplaagde samenleving en economie. Voeg daarbij het onvermogen van het huidige systeem om de problemen aan te pakken. Het is niet de vraag of we een revolutie krijgen, maar meer een vraag van wanneer en hoe. Bij elke revolutie winnen sommigen en verliezen anderen, maar daar gaat het niet om. Als het huidige systeem niet kan veranderen maar wel moet veranderen, is een revolutie de enige weg vooruit.

Overal ter wereld woedt een cultuuroorlog en de kloof is niet langer alleen tussen arm en rijk. Het gaat ook om jongeren tegenover ouderen, de geschoolde klasse tegenover de minder geschoolde arbeidersklasse, echte markten met prijsvorming tegenover overheidsinterventie, inflatie tegenover deflatie, vrouwen tegenover mannen, progressief links tegenover centristisch links – de lijst gaat maar door.

We hebben wereldwijd samengewerkt aan Covid-vaccins in 2020 en 2021. Nu hebben we een nieuw Manhattan Project-achtig streven nodig om de energiekosten te brengen naar veel lagere niveaus en tegelijkertijd de impact van onze energieopwekking op het milieu weg te nemen. Vergeet niet dat de wereld altijd in ontwikkeling is, zij het met verschillende snelheden, terwijl zakelijke en politieke cycli altijd eindig zijn.”

Het plan om een einde te maken aan fossiele brandstoffen wordt uitgesteld

Beleidsmakers nemen afstand van hun klimaatdoelen en steunen investeringen in fossiele brandstoffen. Ze willen zo inflatie en het risico van sociale onrust bestrijden.De weg naar een koolstofarme toekomst wordt heroverwogen. Gevolgen voor de markt: De iShares Stoxx EU 600 Oil & Gas ETF schiet met 50 procent omhoog nu de hele energiesector een sterke impuls krijgt.

Facebook krijgt klap door uittocht van jongeren

Jongeren verlaten de Facebook-platforms uit protest tegen het gebruik van persoonlijke informatie voor winstbejag. De poging van Facebook-moeder Meta om hen terug te lokken met het Metaverse mislukt. Uit eigen onderzoek van Facebook blijkt dat tieners twee tot drie keer langer doorbrengen op TikTok dan op Instagram (het jongste sociale mediaonderdeel van Facebook), en dat Snapchat de voorkeur heeft om met vrienden te communiceren. Een nieuwe bedrijfsnaam (Meta) en merkidentiteit om Instagram (momenteel de waardevolste troef) af te scheiden en af te schermen, is precies hetzelfde draaiboek dat tabaksbedrijven al jaren gebruiken. Maar in 2022 zullen investeerders zich realiseren dat Meta de jonge generatie en daarmee het toekomstige potentieel en de winstgevendheid van het bedrijf snel aan het verliezen is. In een wanhoopspoging probeert Meta Snapchat of TikTok over te nemen en gooit miljarden dollars in de bouw van het griezelige Metaverse. Dit heeft tot doel gebruikers directer dan ooit tevoren in de gaten te houden en jongeren terug te krijgen in Meta’s universum van sociale mediaplatformen. Het plan komt maar moeizaam van de grond, omdat de jonge generatie niets hiervoor voelt. Gevolgen voor de markt: Facebook-moederbedrijf Meta heeft het moeilijk en verliest 30 procent van haar marktaandeel. Meta wordt gedwongen om onderdelen af te stoten, waardoor Mark Zuckerbergs monopolistische dromen aan diggelen worden geslagen.

De tussentijdse verkiezingen in de VS brengen een constitutionele crisis

Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS komt het tot een impasse bij de goedkeuring van de zeer spannende verkiezingsresultaten voor de Senaat en/of het Huis van Afgevaardigden. Dit leidt tot een scenario waarin het 118e Congres begin 2023 niet volgens schema kan vergaderen. De chaotische Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 waren een angstig moment voor veel Amerikanen. De zittende president Donald J. Trump weigerde aanvankelijk zijn nederlaag toe te geven en klaagde dat de verkiezingen waren gestolen. In de nasleep van de verkiezingen van 2022 verzetten één of beide partijen zich tegen de goedkeuring van de stemming, waardoor het nieuwe Congres onmogelijk kan worden gevormd en zitting kan nemen op zijn geplande eerste dag, 3 januari 2023. Joe Biden regeert per decreet en de Amerikaanse democratie wordt opgeschort. Een regelrechte constitutionele crisis is het gevolg. Gevolgen voor de markt: extreme volatiliteit van Amerikaanse activa, als gevolg van een stijgende Amerikaanse rente. Door deze grote crisis in ’s werelds grootste economie maakt de dollar ook een duikvlucht.

Amerikaanse inflatie bereikt meer dan 15% door loon-prijsspiraal

In het vierde kwartaal van 2022 stijgen de lonen bij de onderste helft van de Amerikaanse inkomens met 15% op jaarbasis. Bedrijven zijn op zoek zijn naar gemotiveerde en goedgekwalificeerde werknemers. Die werknemers worden steeds selectiever, omdat er banen in overvloed zijn. Er is een lage beschikbaarheid van werknemers op alle vaardigheidsniveaus. De CPI van de VS bereikte in februari 1975 een piek van 11,8%. Pas tijdens de recessie van 1980-82 en na hoge renteverhogingen werd de inflatie definitief de kop ingedrukt. Fed-voorzitter Powell meent dat miljoenen Amerikanen weer aan het werk zullen gaan en een deel van de 10,4 miljoen openstaande vacatures zullen invullen naarmate Covid-19 wegebt. Maar dat is onjuist. Sommige werknemers zijn als gevolg van de crisis vervroegd met pensioen gegaan en hebben de Amerikaanse beroepsbevolking dus definitief verlaten. De pandemie heeft een grote strijdvaardigheid van de werknemers aangewakkerd. In alle sectoren en in alle inkomensklassen zijn zij nu mondiger dan ooit. Zij eisen betere arbeidsvoorwaarden, hogere lonen, meer flexibiliteit en een gevoel van doelgerichtheid van het werk. In combinatie met de aanhoudende inflatoire druk van de productiezijde, de energiecrisis en het tekort aan arbeidskrachten resulteert dit in ongekende brede loonstijgingen met dubbele cijfers op jaarbasis tegen het vierde kwartaal. Het gevolg is dat de inflatie in de VS voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog op jaarbasis boven de 15% uitkomt, voor begin 2023. Dit zet de Federal Reserve aan tot een te kleine, te late verkrapping van het monetaire beleid in een wanhopige poging om de inflatie te beteugelen. Maar de Amerikaanse centrale bank heeft haar geloofwaardigheid verloren; het zal tijd kosten om die terug te winnen. Gevolgen voor de markt: extreme volatiliteit op de Amerikaanse aandelen- en kredietmarkten. De JNK high-yield ETF daalt met maar liefst 20% en de VIXM mid-curve volatiliteit ETF stijgt met maar liefst 70%.

EU Superfonds voor klimaat, energie en defensie aangekondigd, te financieren door particuliere pensioenen

Om zich te verdedigen tegen de opkomst van het populisme, het aanzwengelen van een grotere inspanning tegen de klimaatverandering, en haar grenzen te verdedigen nu het beschermingsschild van de VS afneemt, lanceert de EU een gedurfd Superfonds van $3 triljoen. Dat zal worden gefinancierd door pensioenen in plaats van nieuwe belastingen. Het beschermingsschild dat de VS tijdens de Koude Oorlog en daarna over een groot deel van Oost-Europa uitstortte, vervaagt snel en dreigt in de komende jaren volledig te verdwijnen. De VS kijkt nu meer naar het oosten, waar serieuzere economische en militaire rivalen zich bevinden. De Franse president Macron, gesteund door premier Draghi die de opkomst van de populisten in Italië probeert af te wenden, ontvouwt een visie voor een ‘EU Superfonds’. Dit moet de drievoudige prioriteiten defensie, klimaat en de daarmee samenhangende overgang naar schone energie aanpakken. Gezien de vergrijzing van de bevolking en de zware belastingdruk in de EU weten de beleidsmakers dat het onmogelijk zal zijn het Superfonds te financieren met hogere belastingen op inkomens of andere traditionele belastinginkomsten. Frankrijk kijkt in plaats daarvan naar de enorme pensioenen in Europa. Het besluit dat bij alle pensioenen voor werknemers boven de 40 jaar een progressief groter deel van hun pensioen toegewezen moet worden aan Superfonds-obligaties naarmate de werknemers ouder worden. Dit maakt nieuwe niveaus van fiscale stimulering in de EU mogelijk. Gevolgen voor de markt: Obligatierendementen worden in heel Europa geharmoniseerd, waardoor Duitse Bunds ondermaats presteren. De defensie-, bouw- en hernieuwbare-energiebedrijven in de EU presteren het best.

Vrouwen nemen het op tegen het patriarchaat in bedrijven

In navolging van de tactiek van de Reddit Army in 2020-21, lanceert een groep vrouwelijke handelaren een gecoördineerde aanval op bedrijven met een zwakke reputatie op het gebied van gendergelijkheid. Dit leidt tot enorme schommelingen in de aandelenkoersen van de betrokken bedrijven. Vrouwen zijn niet bereid om nog langer te wachten. Omdat ze het gebrek aan vooruitgang beu zijn, komt er in 2022 een massale actie om bedrijven, die de burgerrechtenwetgeving overtreden, te dwingen oneerlijke en seksistische, racistische en leeftijdsgerelateerde praktijken aan te pakken. Gevolgen voor de markt: De beweging krijgt voet aan de grond als in de bredere markt het thema aanslaat. De koersen van de aangepakte bedrijven gaan scherp omlaag, waardoor ze zich haasten om hun beleid te veranderen. Dit markeert het begin van een renaissance van de gendergelijkheid op de markten.

India treedt toe tot de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten als lid zonder stemrecht

De geopolitieke allianties van de wereld zullen in een fase van drastische herschikking terechtkomen nu we een lelijke combinatie hebben van een nieuwe geopolitiek die de globalisering tegengaat en veel hogere energieprijzen. Landen die voor het grootste deel van hun energie-input afhankelijk zijn van invoer in een snel globaliserende wereld zullen snel moeten handelen om strategische allianties te heroriënteren en de energievoorziening op lange termijn veilig te stellen. Eén van die allianties zou kunnen zijn dat India, met zijn machtige technologiesector, toetreedt tot de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) als niet-stemgerechtigd lid, of in een soort vrijhandelszone. Impact op de markt: De Indiase roepie blijkt veel veerkrachtiger dan zijn EM-genoten in een volatiel jaar voor de markten. De bubbelachtige Indiase aandelenmarkt corrigeert samen met andere aandelenmarkten begin 2022, maar blijkt een sterke relatieve performer vanaf de dieptepunten tijdens het jaar.

Spotify verstoord door op NFT gebaseerd platform voor digitale rechten

Musici zijn klaar voor verandering omdat het huidige paradigma van muziekstreaming inhoudt dat labels en streamingplatforms 75-95 procent van de inkomsten krijgen die worden betaald voor het luisteren naar gestreamde muziek. In 2022 zal nieuwe blockchain-gebaseerde technologie hen helpen hun eerlijke deel van de inkomsten uit de industrie terug te pakken. Musici voelen zich oneerlijk behandeld door de inkomstenverdelingsmodellen van de huidige streamingplatforms zoals Spotify en Apple Music. Bij deze modellen wordt het abonnementsgeld van individuele abonnees niet gekoppeld aan de muziek die een individuele abonnee beluistert. In plaats daarvan worden alle inkomsten uit abonnementsgelden samengevoegd en verdeeld op basis van het aandeel van elke artiest in het totale aantal streams. In 2022 wordt een NFT-gebaseerde dienst operationeel en begint muziek van bekende sterren aan te bieden – misschien wel van Katy Perry, The Chainsmokers en Jason Derülo. Gevolgen voor de markt: Beleggers zien in dat de toekomst van Spotify somber is, waardoor de aandelen in 2022 met 33 procent dalen.

Nieuwe hypersonische technologie drijft ruimtewapenwedloop en nieuwe Koude Oorlog aan

De laatste tests met hypersonische raketten leiden tot een groeiend gevoel van onveiligheid omdat deze technologie conventionele en zelfs nucleaire militaire hardware overbodig maakt. In 2022 ontwikkelt zich een enorme hypersonische wapenwedloop tussen de grote legers omdat geen enkel land zich achtergesteld wil voelen. In 2022 blijkt duidelijk uit de financieringsprioriteiten dat hypersonische en ruimtevaarttechnologie de kern vormt van een nieuwe fase in de groeiende rivaliteit tussen de VS en China op alle fronten, zowel economisch als militair. Gevolgen voor de markt: massale financiering voor bedrijven, als Raytheon, die hypersonische technologie bouwen met mogelijkheden voor ruimtegeleiding. Ondermaatse prestaties van ‘dure conventionele hardware’-bedrijven in de vliegtuig- en scheepsbouwkant.

Medische doorbraak verlengt gemiddelde levensverwachting met 25 jaar

Voor altijd jong, of in ieder geval een stuk langer leven. In 2022 biedt een belangrijke doorbraak in de biogeneeskunde het vooruitzicht op een verlenging van de gemiddelde levensverwachting met 25 jaar, wat leidt tot ethische, milieu- en fiscale crises van epische proporties.In het jaar 2022 komt er een doorbraak door een multifactoriële aanpak, wanneer een combinatie van behandelingen wordt samengesteld die processen op celniveau aanpast om hun levensduur te verlengen en zo ook de levensduur van het organisme dat uit die cellen bestaat. Het is niet goedkoop, maar het is doeltreffend. Het is al aangetoond bij laboratoriummuizen die menselijk DNA bevatten, waarbij hun leven met 30% en meer werd verlengd. Stelt u zich eens voor dat bijna iedereen ernaar uit kan zien om gemiddeld 115 jaar te worden en nog gezonder ook. Wat zou dit betekenen voor particuliere en overheidspensioenen, of zelfs voor de mogelijkheid of wens om met pensioen te gaan? En hoe zit het met de kosten voor de planeet als die miljarden mensen moeten worden onderhouden, om nog maar te zwijgen van de vraag of er wel genoeg voedsel is voor iedereen? En dan is er nog de ethische vraag of het humaan is om de behandelingen niet voor iedereen beschikbaar te maken. Kortom, hoe zouden onze waardesystemen, onze politieke systemen en onze planeet het doen?

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie The Asset

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website en nieuwsbrief van The Asset. Het team brengt met name nieuws en visies die interessant zijn voor beleggingsprofessionals.


Kennispartners

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten