Over de auteur

Hilde Veelaert

Hilde trad in juni 2003 in dienst bij ACTIAM als portefeuillemanager Europese aandelen en is sinds 2011 hoofd van het aandelenteam. Hilde startte haar carrière in 1994 en werkte onder andere bij AXA Bank in België en AXA IM in Den Haag. Hilde heeft Handels- en Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Leuven en is Financieel Analist (ABAF/EFFAS). Ze staat tevens geregistreerd als Senior Vermogensbeheerder bij DSI.