2 positieve en 5 negatieve krachten volgens NNIP

0

Een recente toename van het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen in de VS en China leidde tot correcties op de wereldwijde aandelenmarkten, waarmee het positieve klimaat van de afgelopen twee maanden in gevaar kwam.

Het is niet zo dat de gunstige factoren allemaal zijn verdwenen, maar het beeld is wat meer gemengd geworden. NN Investment Partners (NN IP) heeft twee economische scenario’s ontwikkeld die de meest positieve en meest negatieve uitkomsten voor de komende 18 maanden beschrijven.

De daadwerkelijke uitkomst zal ergens tussen de twee scenario’s in liggen, verwacht Marco Willner, Head of Investment Strategy bij NN Investment Partners. Zeven onbekende factoren – twee positieve en vijf negatieve – kunnen medebepalend zijn voor de daadwerkelijke economische ontwikkeling.

Mee- of tegenzitten

“Onze scenario’s gaan verder dan de simpele aanname dat ‘alles meezit’ of ‘alles tegenzit’”, vertelt Willner. “We houden rekening met de afhankelijkheden tussen zeven onbekende factoren die kunnen leiden tot positieve en negatieve uitkomsten. Op basis daarvan kunnen we beoordelen welke oorzakelijke verbanden aannemelijk zijn. Dit resulteert in twee verhalen voor de toekomst.”

In het positieve scenario met een snel herstel blijkt het recente voorzichtige aantrekken van de wereldeconomie duurzaam. Ontslagen werknemers keren sneller dan verwacht terug op de arbeidsmarkt. De mondiale economie herstelt zich in 2021 snel van een ongekende krimp in 2020. De pandemie laait in de herfst op het noordelijk halfrond opnieuw op, maar dit leidt niet tot volledige lockdowns. In de VS worden de steunmaatregelen verlengd en blijft de overheid indien nodig stimuleren. In Europa zorgt de uitvoering van het herstelfonds voor vertrouwen dat er in noodgevallen financiering beschikbaar is. Over het algemeen blijven de rentes laag en ondanks dat er af en toe correcties zullen optreden, gaan de aandelenmarkten per saldo omhoog.

De twee onbekende factoren die de daadwerkelijke uitkomst richting dit positieve scenario kunnen stuwen, zijn de monetaire stimuleringsmaatregelen van de centrale banken en het overheidsbeleid in termen van budgettaire stimulering en lockdown-maatregelen. De maatregelen moeten worden geëvalueerd voor wat betreft de omvang, timing en effectiviteit.

In het negatieve scenario waarin de economie stagneert, valt de normalisering van de arbeidsmarkt tegen. Daardoor raken consumenten gefrustreerd en geven zij veel minder geld uit. Sectoren die het zwaarst door de pandemie werden getroffen, hebben geen geld meer en veel bedrijven vragen faillissement aan of snijden stevig in hun activiteiten. Er ontstaat twijfel over de effectiviteit van de monetaire en budgettaire maatregelen en men vraagt zich af of die het geld wel waard zijn. Nieuwe steunprogramma’s voldoen niet aan de verwachtingen, waardoor het herstel nog trager en minder soepel verloopt. In dit scenario blijven de rentes op relatief veilige staatsobligaties laag, terwijl de spreads in de meer risicovolle segmenten stijgen. De aandelenmarkten gaan over het algemeen flink tekeer en eindigen op lagere niveaus

Negatief

Vijf negatieve factoren kunnen tot dit scenario leiden. Ten eerste kan er een tweede coronagolf ontstaan. Voor beleggers zal het van belang zijn of de leidende economieën dan weer in lockdown gaan.

Ten tweede vergroot de stijging van de schulden van overheden en bedrijven de kans op een schuldencrisis. Landen zijn het meest kwetsbaar als ze geen controle hebben over hun monetair beleid of als ze sterk afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders. Voorlopig zijn beleggers op beide fronten gerustgesteld door het geplande EU-herstelfonds en de ruime liquiditeit op de wereldwijde markten.

Ten derde kan een nieuwe geopolitieke orde tot deglobalisering leiden. De pandemie heeft geleid tot de sluiting van grenzen, een terugval in internationale reizen, een verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens en de escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS. Het risico bestaat dat de handel en de mogelijkheden om te reizen aan het einde van deze crisis nog steeds beperkt zijn.

Ten vierde is het de vraag of het huidige herstel de wereldeconomie weer op het groeipad van voor de corona-uitbraak zal brengen, of dat de economische activiteit op een lager niveau zal blijven. Mogelijke stoorzenders zijn faillissementen, langdurige werkloosheid en ongunstige veranderingen in het consumentengedrag.

Het vijfde risico is dat de financiële markten terugvallen in de crisismodus van medio maart. Toen bleek dat de centrale banken voldoende liquiditeit moeten bieden om de twijfel bij beleggers weg te nemen. Zij zullen klaar moeten staan om de bankensector te helpen als het aantal oninbare leningen plotseling stijgt.

De recente nieuwe besmettingen in de VS en China hebben geleid tot risicoaversie op de markten. Het marktsentiment zal in de komende weken waarschijnlijk afhangen van of de pandemie onder controle blijft en de toekomstige snelheid van het economische herstel. Het begrotings- en monetaire beleid zal gunstig blijven, hoewel de scope van nieuwe stimuleringsmaatregelen beperkt is.

“Het positieve klimaat van de afgelopen twee maanden is niet verdwenen, maar het is complexer geworden”, aldus Willner. “We houden de onbekenden voortdurend in de gaten en passen onze vooruitzichten erop aan.”

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie The Asset

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website en nieuwsbrief van The Asset. Het team brengt met name nieuws en visies die interessant zijn voor beleggingsprofessionals.


Kennispartners